Glangulas Tussilago & Amandios Ecco
är nu parade och vi hoppas på valpar i ve 12